top of page

Cenā iekļauts printeris EZ2250i 203dpi, tā var atšķirties atkarībā no komplektācijas un neietver integrāciju līnijā.

Цена включает принтер EZ2250i 203dpi, может варьироваться в зависимости от комплектации и не включает интеграцию в линию.

AG2000

4 245,00 €Cena
  • Cenā iekļauts printeris EZ2250i 203dpi, tā var atšķirties atkarībā no komplektācijas un neietver integrāciju līnijā.

    AG2000, protams ir visekonomiskākais drukāšanas risinājums un lietojums, lai optimizētu marķēšanas procesu,  jo tas nodrošina augstu elastību, izcilu izturību un ērtu lietošanu par pieejamu cenu.Šī sistēma ir paredzēta drukāšanai un marķēšanai uz kustībā esošām kastēm un produktiem, kuri tiek transportēti pa konveijeru. Aplikatoram ir ruļļveida galviņa ar ko var marķēt arī neatbilstošas formas objektus. Lai nodrošinātu lietošanai gatavu un viegli instalējamu risinājumu, Godex piedāvā visus nepieciešamos elementus, lai pabeigtu jūsu sistēmu. AG2000 sistēmas var tikt izmantotas ar vairākiem atšķirīgiem Godex printeriem, ieskaitot printerus ZX ar 4 collu platumu, atkarībā no nepieciešamiem drukas punktiem un konveijera līnijas ātruma.

  • Цена включает принтер EZ2250i 203dpi, может варьироваться в зависимости от комплектации и не включает интеграцию в линию.

    AG2000, безусловно, является самым экономичным решением печати и применения для оптимизации процесса маркировки, поскольку он обеспечивает высокую гибкость, исключительную прочность и простоту использования по низкой цене. Эта система разработана для печати и нанесения этикеток на движущиеся коробки и продукты, которые транспортируются на конвейере. Он использует рулонную головку аппликатора, которая также позволяет маркировать объекты неправильной формы . Чтобы обеспечить готовое к использованию и легко устанавливаемое решение, Godex предлагает все элементы, необходимые для завершения вашей системы. Системы AG2000 могут использоваться с несколькими различными принтерами Godex, включая принтеры ZX шириной 4 дюйма в зависимости от разрешающей способности (DPI) и скорости конвейерной линии.

bottom of page