top of page

NiceLabel Designer Express

0,00 €Cena
 • Designer Express

   

  Designer Express ir vienīgais programmas nodrošinājums savā kategorijā, kas stimulē progresīvu tehnoloģiju izmantošanu un paaugstina drukas produktivitāti, pateicoties pieslēgumam Microsoft Excel datu bāzēm.

   

   1 lietotājs un neierobežots printeru skaits

   iztrūkst neierobežotu lietotāju versijas

   Etiķešu konstruktors

  • Vienkāršas datu bāzes: MS Excel и tekstu faili
  • Galvenais skaitītājs
  • Galvenie mainīgie
  • Funkcijas iztrūkst

   Drukāšana pēc pieprasījuma

   

  • Gatavās drukāšanas formas

   

    Moduļi

  • Design
  • Drukāšana

  Uzziniet vairāk par šīs versijas iespējām https://www.nicelabel.com/ru/design-and-print/features

 • Designer Express

  Designer Express является единственным в своей категории программным обеспечением, которое стимулирует использование передовых технологий и повышает производительность печати за счет подключения к базам данных Microsoft Excel.

   

    1 пользователь и неограниченное количество принтеров

    Многопользовательские версии отсутствуют

    Конструктор этикеток

  • Простые базы данных: MS Excel и текстовые файлы
  • Основной счетчик
  • Основные переменные
  • Функции отсутствуют

    Печать по требованию

  • Готовые формы печати

    Модули

  • Design
  • Печать

  Узнайте больше о возможностях данной версии https://www.nicelabel.com/ru/design-and-print/features

bottom of page