top of page

PRETZĀDZĪBU IEKĀRTAS EAS

Pretzādzību sistēmas (EAS) izmanto to preču efektīvai aizsardzībai, kuras atrodas pašapakalpošanās tirdzniecības zālē, kur pircējiem ir nodrošināta iespēja brīvi piekļūt šīm precēm 
Mēs piedāvājam plašu akustiski magnētisko un radiofrekvenču sistēmu klāstu. Izvēloties sistēmu, tiek ņemts vērā aizsargājamo preču veids, aizsargājamā platība, tirdzniecības uzņēmuma budžets, prasības, kādas izvirza sistēmas dizainam u.c.faktori. EAS sistēmu darbības pamatā ir preču marķēšana ar speciālām aizsargierīcēm (etiķetēm vai adapteriem), kuras neļauj iznest preces no tirdzniecības zāles bez to iepriekšējas atmagnetizēšanas vai noņemšanas. Šim nolūkam pie tirdzniecības zāles izejas tiek uzstādīti speciāli antenu rāmji, kuri signalizē ( ar skaņu vai gaismu) pie jebkura mēģinājuma iznest no zāles preces, par kurām nav samaksāts.
Pretzādzību antenas
Pretzādzību antenas ir antizādzību sistēmas aizsargelementa noteikšanas ierīces. Antenas ir antizādzību sistēmas redzamākā daļa. Tās tiek novietotas pie veikala izejas vai kasēm. Tādēļ antenu izvēli nosaka ne tikai tās izmantošanas tehnoloģija un tehniskais raksturojums, bet arī – to ārējais izskats jeb dizains. No otras puses, ne vienmēr izdodas uzstādīt Jūsu izvēlēto antenu, piemēram, gadījumā, ja tā neatbilst sistēmai izvirzītajām tehniskajām prasībām. Papildinot iepriekšminēto, antenas tehniskais rakstrojums bieži nosaka iespējamā dizaina izvēli, tādēļ iespējamo antenu variantu daudzums nav bezgalīgs un nereti antenas izvēli nosaka kompromiss starp tās ārējo izskatu un kvalitāti.

bottom of page